målsägandebiträde-advokater-diskussion-rådhuset

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde har till uppgift att stödja dig under rättsprocessen om du har utsatts för ett brott. Det är en advokat eller en biträdande jurist som ger dig juristhjälp och stöd. Du har rätt till ett målsägandebiträde om du har utsatts för ett kränkande och grövre brott som innebär angrepp på din person. Biträdet finns där som ett stöd för dig under hela rättsprocessen. Inte bara gällande den juridiska delen utan även som ett mänskligt stöd.

Hur går det till?

När en förundersökning har inletts fattar domstolen beslut om du har rätt till ett målsägandebiträde eller inte. Även om det är domstolen som utser målsägandebiträden kan du själv begära att du vill att en viss advokat ska företräda dig. Det kan du begära redan när du gör en polisanmälan. Om du har redan har gjort en polisanmälan kan vi hjälpa dig att göra en ansökan. Det kostar dig ingenting. Staten betalar för målsägandebiträdet.

Du har i princip alltid rätt att få ett målsägandebiträde om du har utsatts för ett våldsbrott, hatbrott, sexualbrott, rån eller någon annan form av grov brottslighet. Kontakta oss för en kostnadsfri juridisk rådgivning. Vi har lång erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde.

Vad du får hjälp med av ditt målsägandebiträde

Vi finns där för dig genom hela processen. Vi förbereder och hjälper dig inför polisförhör samt närvarar på förhören tillsammans med dig. Samma sak för rättegången, vi förbereder dig så att du känner dig trygg med vad som kommer att hända. Under rättegången företräder vi dig och lägger fram eventuella skadeståndsanspråk.

När du har utsatts för ett brott har du rätt till skadestånd. Du kan få skadestånd för den ekonomiska skada som uppkommit på grund av brottet samt för den kränkning som brottet har inneburit. Att veta vilka belopp som är skäliga kan som privatperson vara svårt att veta. Tillsammans pratar vi om vilka belopp som är skäliga för dig att begära. Under huvudförhandlingen för vi sedan din skadeståndstalan.

Att ha blivit utsatt för ett brott och att ta sig igenom allt som kommer efter det kan vara betungande och tufft. Det är därför vi finns. Juridik och domstolar är vår vardag och vi finns där som ett stöd för dig under hela processen. Kontakta oss nu om du behöver rådgivning.

Behöver du ett målsägandebiträde? Kontakta oss nu för att boka in kostnadsfri rådgivning.