Rådgivning

Vi erbjuder alltid en första kostnadsfri rådgivning Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig inom kort alternativt så kan du mejla eller ringa oss.

Kostar det att anlita ett målsägandebiträde?

När det gäller vissa typer av mål betalar staten alla rättegångskostnader. Om du har blivit utsatt för ett brott betalar staten hela kostnaden för ditt målsägandebiträde. Staten betalar också alla ombudskostnader för offentligt biträde i olika tvångsmål enligt Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Kort om hur rättskydd fungerar

Genom rättsskyddet i din hemförsäkring har du vanligtvis möjlighet att få en stor del av dina ombudskostnader täckta. Rättsskyddet täcker vanligtvis 80 procent av rättsprocesskostnaderna. Resterande 20 procent består av en självrisk som du måste betala själv. Om du saknar rättsskydd kan det finns möjlighet att få ett rättshjälpsbiträde som staten betalar för. För att beviljas rättshjälp får din årsinkomst inte överstiga 260 000 kr per år. Beroende på hur hög din inkomst är täcker rättshjälpen 60-80 procent av dina ombudskostnader. Vi kan hjälpa dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.