Om oss

Björkdahl Jansson Advokatbyrå hjälper dig med frågor kring brottmål, vårdnad och migrationsrätt. Vår advokatbyrå har över 40 års erfarenhet och vårt fokus är att företräda människan. Vi verkar främst inom området som kallas humanjuridik, vilket betyder att hjälpa människor att få rättvisa. Vi företräder ofta den som har mest att förlora och staten är ofta vår motpart. Vi finns här som en samtalspartner för dig under hela processen, även gällande sådant som inte har med juridik att göra.

Inom området brottmål har vi bland annat mångårig erfarenhet av att vara målsägandebiträde. Likaså när det gäller fall av tvångsomhändertaganden där vi har bred erfarenhet som offentligt biträde.

Våra advokater

Krister, en av våra advokater på advokatfirman som kan vara målsägandebiträde
Advokat Krister Björkdahl Jansson

Advokat Krister Björkdahl Jansson har över 30 års erfarenhet som försvarare i brottmål. Han åtar sig ärenden som särskild företrädare för barn, offentligt biträde rörande LVU, LPT, LVM och LRV, målsägandebiträde i brottmål samt offentlig försvarare.

Advokat Johan Björkdahl

Advokat Johan Björkdahl har bland annat arbetat ett år på Migrationsdomstolen. Han åtar sig bland annat ärenden om vårdnad, umgänge och boende, anhöriginvandring, asyl och arbetstillstånd, målsägandebiträde samt tvångsomhändertaganden enligt LVU, LPT, LVM och LRV.

en av våra jurister på advokatfirman som kan vara målsägandebiträde
Advokat Hanna Loftås

Advokat Hanna Loftås har varit notarie i Förvaltningsrätten i Stockholm. Hon åtar sig bland annat ärenden som offentlig försvarare, uppdrag som målsägandebiträden, särskild företrädare för barn, tvångsomhändertaganden enligt LVU, LPT, LVM och LRV samt vårdnadstvister.