Vi hjälper till vid vårdnadstvister

Advokatbyrån erbjuder juridisk rådgivning vid tvister gällande vårdnad, umgänge och boende. Vårdnadstvister är uppslitande för alla som är inblandade. Våra advokater har lång erfarenhet av familjerätt och arbetar i stor omfattning med vårdnadstvister. Du kan därmed vara trygg när du anlitar vår advokatbyrå för att representera dig i en vårdnadstvist. Vi hjälper dig igenom processerna när du och din partner inte kan komma överens.

Mångårig erfarenhet som målsägandebiträde

Att vara målsägandebiträde innebär att på bästa sätt ta tillvara på brottsoffrets intressen under rättsprocessen. Vår advokatbyrå har lång erfarenhet av att vara målsägandebiträde och att stötta brottsoffer genom hela processen, både juridiskt och som ett personligt stöd. Om du har utsatts för ett brott hjälper vi dig. Redan när du gör en polisanmälan kan du begära vilket målsägandebiträde du vill ha. Du behöver inte oroa dig över vad det kommer att kosta. Staten betalar kostnaden för målsägandebiträdet. Målsägandebiträdet hjälper dig vid polisförhör, företräder dig under rättegången samt för din skadeståndstalan.

Offentligt biträde vid tvångsmål

När staten går in och frihetsberövar en person som en tvångsåtgärd tilldelas berörda personer ett offentligt biträde. Det är ett viktigt uppdrag och vår advokatbyrå har många års erfarenhet av att vara offentligt biträde vid processer inom LVU, LVM och LPT. Det offentliga biträdet bekostas av staten men du har själv rätt att begära vem som ska biträda dig.

Vid omhändertagande enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har du som förälder rätt till ett offentligt biträde. Att få sitt barn omhändertaget enligt LVU är ofta mycket smärtsamt och svårt att acceptera. Det är viktigt att på ett så tidigt stadium som möjligt anlita en LVU-advokat som hjälper dig att tillvarata dina rättigheter.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Att ha kontakt med domstolar och myndigheter kan som privatperson kännas skrämmande och svårt. Vi finns därför alltid tillgängliga för dig när du behöver juridisk rådgivning. Advokatbyråns målsättning är att finnas där som ett stöd för dig under hela processen och att ge dig den bästa juridiska hjälpen. Hur mycket det kostar att få juristhjälp varierar utifrån hur omfattande ärendet är och vad ärendet gäller. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning kring ditt ärende.

För klienter har vi en jourtelefon så att du alltid kan få tag på någon av våra advokater eller jurister när du behöver rådgivning eller svar på dina frågor. Vid vårdnadstvister får våra klienter utöver sitt eget ombud även en kontaktperson som är väl insatt i ärendet.

Vår advokatbyrå erbjuder tjänster främst inom dessa juridiska områden:

  • Vårdnadstvister
  • Tvångsmål
  • Målsägandebiträde
  • Uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning
  • Asylrätt
  • Offentlig försvarare i brottmål